Změna hesla k aplikacím ŘSD

Zadejte mail uvedený při registraci konta či login, systém Vám na něj zašle postup pro změnu hesla.

Zvláštní odkaz zaslaný v mailu je nutno využít do tří hodin, pak pozbývá platnost. Tímto postupem lze měnit pouze hesla uživatelů typu Veřejnost a pro externí pracovníky ŘSD, uživatelé ostatních typů se pro změnu hesla musejí obrátit na příslušného správce účtu.