O aplikaci single-sign-on

Aplikace Single Sign On je jednotné přihlašovací rozhraní pro aplikace provozované a garantované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Mechanismus SSO umožňuje uživateli zadat své přihlašovací údaje pouze jednou a na základě tohoto přihlášení získává přístup ke všem systémům, ke kterým má mít přístup. Jinými slovy nemusí zadávat své přihlašovací údaje při přístupu ke každému ze systému, který existuje v rámci SSO. Z toho vyplývá, že není třeba mít ke každé aplikaci jiné přístupové údaje, ale naopak jedním uživatelským účtem se se přihlašujete ke všem aplikacím. Zároveň vaše hesla nejsou předávána koncovým aplikacím a tak se jedná i o bezpečnější práci s uživatelskými účty.

SSO ověřuje proti několika typům uživatelských účtů, vůči

V případě problémů s přihlášením nás kontaktujte pomocí emailu